De voorwaarden waaronder de buitenlandse werknemer naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet.

Een paar categorieën vreemdelingen zijn uitgezonderd van de GVVA.  Voor hen blijft het huidige systeem bestaan met een TWV van UWV en verblijfsvergunning van IND. De GVVA geldt voor het grootste deel van de arbeidsmigranten van buiten de EU. Een TWV blijft bestaan voor seizoenswerkers, studenten, asielzoekers en Kroaten. Voor kennismigranten verandert er niets omdat zij nu reeds alleen een verblijfsvergunning nodig hebben.

De GVVA zal bestaan uit een verblijfspasje en een aanvullend document en kan zowel door de  buitenlandse werknemers als door de werkgever worden aangevraagd. Voor werkgevers is het belangrijk dat zij zowel een kopie van het aanvullend document als van het verblijfspasje in hun administratie bewaren. De IND wordt verantwoordelijk voor de GVVA en de afgifte ervan.

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.