Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voorgesteld om het onderscheid bij het type pensioenuitvoerder te laten vervallen en de ondernemingsraad een algemeen instemmingsrecht te geven. Dit zal betekenen dat een werkgever in de toekomst altijd instemming van de ondernemingsraad nodig heeft voor elk besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling.

Of een ondernemingsraad onder de huidige stand van zaken een instemmingsrecht heeft bij het wijzigen van een pensioenregeling hangt af van het type pensioenuitvoerder: verzekeraar, premiepensioeninstelling, ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds. Bij besluiten die voortvloeien uit een CAO of een arbeidsvoorwaardenregeling van een publiekrechtelijk orgaan heeft de ondernemingsraad geen instemmingsrecht.

 

Wij houden u op de hoogte van de laatste stand van zaken over dit wetsvoorstel en helpen u graag verder.

Heeft vragen over pensioenrecht, neem dan contact op met het team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.