Het artikel

Nederland wil een vooroplopende kenniseconomie vormen, met een aantrekkelijk investeringsklimaat voor startende bedrijven. Inconsistente of gedateerde wetgeving betekent echter onzekerheid en vormt daarmee een investeringsrisico. Alleen dit is al reden genoeg om de huidige wetgeving eens tegen het licht te houden, teneinde te kunnen bepalen waar de stand van de techniek noopt tot aanpassing van (te) oude wetgeving. Lees hier het hele artikel.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de wetgeving van 3D-printing, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.