Ik sta kort stil bij de inhoud van de WNT en de op stapel staande wijzigingen. Ook de rechtspraak komt aan de orde, vooral hoe rechters omgaan met het toekennen van ontslagvergoedingen. Verder wordt een koppeling gemaakt met het Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid en tot slot komt de procedure aan de orde die bestuurders en commissarissen van woningcorporaties voerden tegen de Staat. Het artikel is hier te lezen.