De volgende wijzigingen treden wél met ingang van 1 juli 2014 in werking onder voorbehoud van instemming van de Eerste Kamer:

 • aanzegplicht
 • concurrentiebeding niet bij bepaalde tijd overeenkomst
 • proeftijd niet bij 6 maanden of korter

Voorsorteren kan dus als volgt:

 • Agendeer de afloop van een bepaalde tijdcontract en stel een reminder in, bijvoorbeeld zes weken voor afloop. Bespreek tijdig intern het al dan niet verlengen van een contract en stuur een aanzegbrief aan werknemer.
 • Agendeer de afloop van de proeftijd.
 • Zorg voor een pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst.
 • Zorg voor inzicht in het werknemersbestand. We helpen u graag met het opstellen van een inzichtelijk overzicht.
 • Pas uw model arbeidsovereenkomst aan op de proeftijd
 • Pas uw model arbeidsovereenkomst aan op het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract kan wel als er een ‘zwaarwegend bedrijfs- en/of dienstbelang’ is.
 • Check de toepasselijke cao voor afwijkingen!
 • Wilt u gebruik maken van het concurrentiebeding, of proeftijdbeding bij een overeenkomst korter dan 6 maanden, sluit de overeenkomst dan af voor 1 juli 2014 onder het ‘huidige recht’.
 • Wij helpen u graag verder, ook als sparringpartner en klankbord. Neem contact op met het Arbeidsrechtteam van De Clercq.

Vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht,  neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.