Wijziging van de Woningwet

Eerder al schreven wij over de ministeriele regeling op grond waarvan corporaties de bouw van maatschappelijk vastgoed moeten aanbesteden. Daarin is ook geregeld onder welke voorwaarden staatssteun is toegestaan. De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wijziging van de Woningwet. Daarin wordt woningcorporaties de verplichting opgelegd om een scheiding door te voeren tussen activiteiten die met staatssteun mogen worden uitgevoerd en overige activiteiten. Voorwaarde voor het ontplooien van commerciële activiteiten is dat dit plaatsvindt zonder staatssteun en onder gelijke condities met commerciële partijen. Een nieuwe autoriteit gaat toezien op de naleving van de regels voor staatssteun.

Vragen?

Heeft u vragen over de wijziging van de woningwet, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.