Juridische of administratieve splitsing

De drie speerpunten van het wetsvoorstel zijn: het beter afbakenen van de taken van woningcorporaties, het krijgen van een belangrijkere invloed van gemeentes op woningcorporaties en het versterken van toezicht. Een woningcorporatie kan voortaan kiezen om een juridische of een administratieve splitsing te maken en daarbij een onderscheid te maken tussen diensten van algemeen economisch belang (DAEB) en niet-diensten van algemeen economisch belang (niet-DAEB).  Onder diensten van algemeen economisch belang worden de kerntaken van woningcorporaties verstaan, zoals het bouwen, het verhuren en het beheren van sociale huurwoningen.

Taken voor niet-diensten van algemeen economisch belang

Voor de niet-diensten van algemeen economisch belang moet toestemming worden gevraagd aan de minister voor de verdere uitwerking van deze activiteiten. Hierbij moet gekeken worden naar de risico’s van de niet-DAEB-activiteiten en of die kunnen worden beperkt. De financiële continuïteit mag ook niet in gevaar (dreigen te) komen. Gemeentes moeten de activiteiten daarnaast volkshuisvestelijk noodzakelijk vinden. Daarbij kunnen gemeentes inzicht opvragen voor de boordeling of de activiteiten bijdragen aan de uitvoering van het volkshuisvestigingsbeleid .

Nog niks definitiefs

Het toezicht op woningcorporaties wordt tevens vergroot. De rol van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) neemt toe voor wat betreft de sanering van woningcorporaties, die in een financieel zwakkere positie zijn gekomen. Het definitieve wetsvoorstel zal pas na de consultatie door het kabinet vast worden gesteld.

Vragen?

Heeft u vragen over de taken voor woningcorporaties, neemt u dan contact op met ons team vastgoed