Jeugdzorg in handen van de gemeenten

Dat wil zeggen dat de gemeenten voortaan gaan bepalen welke instellingen worden ingeschakeld voor de verlening van individuele jeugdzorg. De gemeenten zullen de komende maanden de vereiste expertise op gemeentelijk niveau moeten gaan organiseren. Tegelijk zal sprake zijn van een bezuinigingsoperatie. De transitie naar de nieuwe situatie zal de nodige voeten in de aarde hebben. Zie hiervoor de behandeling in de Eerste Kamer.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe Jeugdwet, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator.