Persbericht

De regering hoopt het voorstel nog vóór het zomerreces ter behandeling aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. Het wordt tijd, want het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving inzake online kansspelen per 1 januari 2015 van kracht wordt. Klik hier voor het persbericht van de rijksoverheid.

Vragen?

Heeft u vragen over het wetsvoorstel kansspelen, neemt u dan contact op met Arjen van Rijn, Partner & Advocaat Bestuursrecht.