Meningen in de tweede kamer

In de Tweede Kamer is veel scepsis over het effect dat de wijziging zal hebben. Krijgen werknemers na twee jaar inderdaad een vast contract of besluiten werkgevers na twee jaar het contract niet te verlengen en staan werknemers na twee jaar op straat in plaats van na drie jaar? Verder is er weerstand tegen het snel invoeren van de wijziging. Verschillende fracties vinden het beter de wijziging in te voeren als ook andere onderdelen in het ontslagrecht wijzigen (zie ook het artikel “Wetsvoorstel Werk en Zekerheid“). VVD, D66 en ChristenUnie hebben gezamenlijk een amendement ingediend om de ingangsdatum met een jaar te verschuiven naar 1 juli 2015. Dit amendement heeft de steun van ChristenUnie en SGP. Ook CDA heeft gepleit voor een latere ingangsdatum. Donderdag 13 februari 2014 zal minister Asscher reageren op hetgeen vandaag is besproken. Uiteraard houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.