Overtreding van administratieplicht apart bestraft

Fraudeurs blijken nu vaak ongestraft het vermogen van een onderneming voorafgaand aan een faillissement weg te sluizen en opzettelijk geen administratie te voeren, aldus het ministerie. Dergelijk handelen, dat vaak ook verband houdt met andere fraude, zal onder de nieuwe regeling harder worden aangepakt. Er komt een aparte strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht bij faillissement met een maximum van twee jaar gevangenisstraf. Deze strafbaarstelling zal ook een aanknopingspunt kunnen vormen om nader onderzoek te doen naar de gang van zaken rond een faillissement en eventuele frauduleuze praktijken op te sporen.

Gevangenisstraf

Voorts zal de nieuwe regeling het mogelijk maken om frauduleus handelen ook buiten het geval van daadwerkelijk faillissement strafbaar te stellen, indien een ondernemDe ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kameing daardoor in ernstige financiële problemen komt. Hierop komt een gevangenisstraf van twee jaar te staan, met een eventuele verhoging naar maximaal vier jaar in het geval van persoonlijke verrijking door de fraudeur. Door deze aanpassing van de wet wordt het mogelijk om in een eerder stadium strafrechtelijk in te grijpen. De verwachting is dat hierdoor de schade kan worden beperkt en een faillissement wellicht zelfs kan worden voorkomen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Vragen?

Heeft u vragen over fraude, neemt u contact op met ons team ondernemingsrecht.