Veranderingen op een rijtje

Wat verandert er per 1 juli a.s. en wat betekent dat voor uw organisatie:

  • Allereerst verandert de zogenaamde ketenregeling waarbij drie bepaalde contracten in drie jaar konden worden afgesloten, zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstond. Na zo een keten moest minimaal drie maanden worden gewacht voordat er een nieuwe keten van bepaalde tijd kon worden afgesproken. Dat verandert onder de nieuwe wetgeving in drie overeenkomsten binnen twee jaar met een periode van zes maanden waarin gewacht moet worden voordat er een nieuwe keten ontstaat. 3x3x3 wordt derhalve 3x2x6. Juist deze bepaling kan veel problemen opleveren voor organisaties die op de oude regeling zijn ingericht zoals culturele instellingen, onderwijs- en zorginstellingen en alle andere organisaties waar veel met flexibele krachten wordt gewerkt.
  • Er mag geen proeftijd worden afgesproken bij contracten korter dan zes maanden.
  • Het concurrentiebeding is in principe niet meer toegestaan bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten.
  • De werkgever zal het einde van de arbeidsovereenkomst moeten aanzeggen en wel een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wordt vervolgd

In 2015 volgen dan nog een heleboel veranderingen, waaronder de transitievergoeding die ook wordt toegekend aan werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd. Kortom, er verandert  zoveel en het is door het sociaal akkoord en de inzet van de regeringspartijen en oppositie vrijwel zeker dat het ook snel doorgaat, dat het voor alle organisaties nu tijd is zich goed te laten voorlichten en tijdig die maatregelen te nemen die nodig zijn om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Het arbeidsrechtteam van De Clercq staat klaar om u voor te lichten, en te helpen de veranderingen door te voeren.

Vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht, neemt u dan contact op met Montse Rodriguez Escudero, advocaat arbeidsrecht.