Discussie

Er kunnen echter kanttekeningen gezet worden bij de juistheid van de reactie van de ministers (lees hier). In een reactie op de geplaatste kanttekeningen heeft de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) laten weten dat zij geen voorstander is van regelgeving omtrent franchising. Onlangs heeft ook het Vakcentrum zich gemengd in de discussie. Zij is van mening dat specifieke regelgeving gewenst is (zie hier). De discussie omtrent al dan geen specifieke regelingen omtrent franchising gaat dan ook onverkort door. Deze website zal u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u vragen over de franchise wetgeving, neemt u dan contact op met  Menno de Wijs, advocaat Ondernemingsrecht.