Wanbetaling pensioenpremies

Na meerdere verzoeken om de resterende achterstand van pensioenpremies te betalen, zijn zij overgegaan tot het premievrij maken van de collectieve pensioenverzekering. De werknemers stellen Y, de bestuurder van X, persoonlijk aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden door het niet afdragen van hun pensioenpremies. Y stelt dat de achterstand niet is betaald omdat bij hem onduidelijkheid bestond over de juistheid van de voorschotnota’s. Maar dat levert volgens de kantonrechter geen rechtvaardiging op. Y had meer moeten doen dan alleen het opvragen van specificaties en herziene voorschotnota’s en heeft tijdens comparitie aangegeven goed in kaart te kunnen brengen welke premieverplichtingen X had. De kantonrechter is van mening dat Y de schade moet vergoeden omdat het zijn taak was om te zorgen dat de pensioenpremies op tijd betaald werden of dat er een reserve werd aangelegd. Bron: rechtspraak.nl

Vragen?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid bij wanbetaling, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.