Na twee jaar opgenomen

Deze nieuwe Europese richtlijnen vervangen de voormalige Europese richtlijnen uit 2004 en moeten binnen twee jaar na publicatie in de Nederlandse wetgeving worden opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe Nederlandse aanbestedingswet die net op 1 april 2013 in werking was getreden, zal moeten worden aangepast. Doel van de nieuwe Europese richtlijnen is om innovatie bij inschrijvers te stimuleren en de papierwinkel bij aanbestedingen drastisch te verminderen. Volgens de Europese Commissie zal de bureaucratie bij aanbestedingen tot 80% worden verminderd. Dat laatste hopen wij van harte.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe richtlijnen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.