Ontslag zonder vergoeding

De betreffende medewerker was met een onderbreking van 7 maanden sinds 1988 in dienst bij werkgever. Werkgever heeft met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst met werknemer opgezegd, waarna werknemer is vrijgesteld van werk om zich te kunnen richten op het vinden van een nieuwe dienstbetrekking elders. Werknemer heeft geen ontslagvergoeding gekregen.

Geen scholing aangeboden

Het hof is van oordeel dat het ontslag kennelijk onredelijk is, nu werkgever had kunnen voorzien dat de kansen van werknemer mede gezien zijn eenzijdige werkervaring zeer beperkt zouden zijn. Ook het feit dat werkgever werknemer niet de mogelijkheid heeft geboden zich te laten omscholen wordt werkgever aangerekend. Het hof merkt hierover op dat het niet aanbieden van scholing een neutrale factor is zolang geen ontslag in zicht is – zeker indien werknemer hier, zoals in casu, zelf ook geen behoefte aan heeft. Dit verandert echter zodra het verlies van de arbeidsplaats van werknemer in zicht komt. Het Hof komt de door de kantonrechter in eerste aanleg vastgestelde schadevergoeding van € 17.000,- bruto redelijk voor. Lees hier de uitspraak.

Vragen?

Heeft u vragen over kennelijk onredelijk ontslag, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.