Van tevoren controleren

Waar de VAR wordt afgegeven op basis van verwachtingen en de controle achteraf plaatsvindt, zal dit met de BVO omgekeerd zijn. Door eerst te controleren of de gegevens juist zijn kan schijnzelfstandigheid worden bestreden. Een bijkomend voordeel is dat aan de startende zelfstandig ondernemers adequate voorlichting kan worden gegeven waardoor uitbuiting van zelfstandig ondernemers kan worden voorkomen. PvdA-Kamerlid Vos heeft dit initiatief weer nieuw leven ingeblazen. Mogelijk wordt in 2014 dan toch de VAR, die als tijdelijke maatregel was ingezet, vervangen door een beter passend alternatief voor de nog altijd groeiende groep ZZP’-ers. Wij houden u op de hoogte!

Vragen?

Heeft u vragen over de VAR of BVO, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.