Warmtewet en tarieven

Met ingang van 1 januari is de Warmtewet in werking getreden. Volgens deze wet zijn woningcorporaties die warmte leveren via warmte-koudeopslag of blokverwarming energieleverancier. Zij moeten een leveringsovereenkomst met de gebruikers van warmte aangaan. Inmiddels heeft de Autoriteit Consument en Markt de tarieven voor de levering van warmte vastgesteld. Uitgangspunt is dat de gebruiker voor warmte niet meer betaalt dan wanneer hij een gasaansluiting zou hebben.

Inkomens en huurgrenzen

De inkomensgrens voor toewijzing van een sociale woning is voor 2014 vastgesteld op 34.678,- per jaar. Indien het verzamelinkomen van nieuwe huurders meer bedraagt, komen zij niet voor een sociale huurwoning in aanmerking. Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen mogen woningcorporaties de huur voor huishoudens met een verzamelinkomen boven deze toewijzingsgrens extra verhogen. Bij een inkomen tussen de 34.085 en 43.603 per jaar kan de huur met maximaal 0,5% worden verhoogd, boven dat laatste bedrag kan de huur met een extra 2,5% worden verhoogd. De maximale huurprijs van een sociale huurwoning voor een nieuwe huurder is verhoogd tot € 699,48. Is de maandelijkse huur bij aanvang van het huurcontract hoger dan deze zogenaamde liberalisatiegrens, dan gelden geen maximale huurprijzen en maximale huurverhogingen. De huurder van een woning met een huur tot deze maximale huurprijs kan, indien hij aan de voorwaarden daarvoor voldoet, huurtoeslag krijgen. Omdat de liberalisatiegrens is verhoogd, is ook de huurtoeslaggrens verhoogd.

Vragen?

Heeft u vragen over de warmtewet of nieuwe Inkomens en huurgrenzen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi , advocaat huurrecht.