De regeling

Ontwikkelaars mogen nu woningen tot een prijs van € 240.000,- (inclusief korting) verkopen, waarbij zij eigenaar blijven voor het percentage waarvoor korting is gegeven. Voor het overige is de regeling in essentie gelijk aan die voor corporaties. Alleen over de gekorte koopprijs dient btw te worden betaald, de resterende btw wordt geheven als de woning wordt teruggekocht. Over de stichtingskosten hoeft geen btw te worden afgedragen. De verwachting is dat veel woningen met korting worden aangeboden en dat koopwoningen vooral voor starters meer bereikbaar worden.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de koopgarantregeling, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.