Omgevingswet

Op de lange termijn is de overheid al bezig met de ontwikkeling van een nieuwe wet die de regels voor ruimtelijke projecten, dus ook bouwprojecten, wil bundelen en vereenvoudigen: de Omgevingswet. Het kabinet streeft ernaar deze wet in 2018 inwerking te laten treden. Er is echter nu al behoefte om vooruitlopend hierop maatregelen te treffen, aldus de minister.

Maatregelen

Naast het benoemen van recente wetswijzigingen ten behoeve van de bouw, zoals het permanent maken van de Crisis- en herstelwet, kondigt de minister in zijn brief een aantal concrete maatregelen aan. Zo wil het kabinet de vergunningprocedures vereenvoudigen waarmee plaatsing van een mantelzorgwoning bij een woning en kantoortransformatie beter worden gefaciliteerd. Ook de regels voor vergunningvrij bouwen worden verder versoepeld. Als het aan de minister ligt, mag men straks honderd vierkante meter op het achtererfgebied bebouwen, mits het niet meer dan de helft van het erf betreft. Op grond van de huidige regelgeving is dit nog maximaal dertig vierkante meter. Ook moet het mogelijk worden om in het voorerfgebied eenvoudige bouwwerken, zoals dakkappellen, erkers en aanbouwen, te bouwen zonder te toetsen aan het Bouwbesluit 2012. De regels voor vergunningvrij bouwen gelden namelijk nu enkel voor bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied. Wij houden u op de hoogte wanneer deze wijzigingen wet worden.

Vragen?

Heeft u vragen over de wetswijzigingen of maatregelen, neemt u dan contact op met ons team vastgoed.