Leegstandsschade

Recent heeft de Hoge Raad (HR 25 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244) een beslissing moeten nemen in een zaak waarin de curator van de huurder de overeenkomst had opgezegd en waarbij iemand anders zich garant had gesteld voor de betaling van de vergoeding van de leegstandsschade.
De Hoge Raad heeft nu uitgemaakt dat het leegstandsschadebeding op zichzelf gezien niet nietig is. Het heeft echter geen effect jegens de failliete boedel en de curator hoeft er dus geen rekening mee te houden. Als de garant tot vergoeding van de schade wordt aangesproken, geldt hetzelfde voor de regresvordering: deze kan evenmin bij de curator worden ingediend.

Concluderend

Conclusie is dat de positie van de partij die zich garant stelt voor alle verplichtingen van de huurder er wat betreft de voldoening van de leegstandsschade er niet beter op is geworden. Bij het redigeren van een huurovereenkomst en de bijbehorende garantie(s) dienen partijen zich dus goed te laten adviseren.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van dit artikel, neemt u dan contact op met ons team vastgoed