Verhoging huurprijs

Dit leidt tot een verhoging van  de huurprijs (tot maximaal € 681,02). Aan de ene kant worden energiebesparende voorzieningen extra geteld. Aan de andere kant zal het volledig ontbreken van energiebesparende voorzieningen kunnen leiden tot een verlaging van de huurprijs. Doel is energiebesparing. Verhuurders hebben  tot 1 januari 2014 de tijd om energiebesparende maatregelen te treffen. Huurders kunnen pas na 1 januari 2014 huurverlaging verzoeken, indien de verhuurder op dat moment nog steeds geen energieprestatiecoëfficiënt (EPC) heeft aangevraagd. De huurprijs kan op dit moment al wel worden bevroren, indien de huurder er achter komt dat de verhuurder nog geen EPC heeft aangevraagd.

Overgangsregeling

Er geldt op dit moment nog een overgangsregeling voor woningen die zijn verhuurd voor of na 1 januari 2008 en geen energielabel hebben.  Voor de eerste categorie woningen (verhuurd voor 1 januari 2008) blijft het huidige woningwaarderingsstelsel gelden tot 1 januari 2014. Daarna geldt het nieuwe systeem. Is er vanaf 1 januari 2014 voor deze woningen geen energielabel, dan kan dit tot aanzienlijke huurprijsverlagingen leiden.  Voor de tweede categorie woningen (verhuurd na 1 januari 2008) geldt dat deze woningen al een energielabel hadden moeten hebben. De woningwaardering zal worden getoetst aan het aangepaste woningwaarderingsstelsel.

Tip

Tip voor verhuurders: vraag voor 1 januari 2014 een EPC aan. Daarbij is het advies om de huurder het EPC te overhandigen. De huurder kan dan niet achteraf zeggen dat de verhuurder heeft verzuimd een EPC aan te vragen zodat de huurder ook geen aanspraak kan maken op een huurprijsverlaging.

Vragen?

Heeft u vragen over de EPC, neemt u dan contact op met ons team vastgoed