Huurovereenkomst

De voorzieningenrechter heeft de vordering toegewezen. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de Universiteit binnen 5 jaar ontruiming en lege oplevering van de locatie kan eisen. Ondanks dat met sommige huurders een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, was duidelijk dat de huurovereenkomst een tijdelijk karakter had. In de huurovereenkomst is namelijk opgenomen dat huurder verplicht was de huurovereenkomst na verloop van 5 jaar te ontruimen. Omdat er na 5 jaar nog geen bouwplannen waren, heeft verhuurder in onderhandeling met de Universiteit er voor gezorgd dat de exploitatie nog 3 jaar voortduurde. Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan dat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd bestond. Dit  kan echter niet nadelig werken tegen verhuurder, want huurders hebben hierdoor langer kunnen huren tegen een lage huurprijs. De tijdelijkheid blijkt daarnaast ook uit het feit dat de woningen houten barakken zijn, eerder gebruikt en dus in slechte staat, zodat de barakken niet zullen worden hergebruikt.  Daarnaast gaat het om een bedrijventerrein waarop de Universiteit onderwijsvoorzieningen wil realiseren. De huurders kunnen dus geen beroep doen op huurbescherming en moeten de woning ontruimen.

Bron: LJN: BZ0834

Vragen?

Heeft u vragen over de (tijdelijke) huur van woningen, neemt u dan contact op met ons team team vastgoed.