Regels versoepeld

Per 1 april 2011 worden de regels voor de RI&E versoepeld voor kleinere bedrijven ter besparing van administratieve lasten. Zo wordt bevorderd dat bedrijven zich houden aan de arboregels. Bedrijven met maximaal 25 werknemers zijn niet langer verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. In plaats daarvan kunnen zij gebruik maken van een RI&E-instrument dat gebruikelijk is voor de branche en is aangemeld bij de Stichting voor de Arbeid. Via het Steunpunt RI&E (www.rie.nl) zijn dergelijke instrumenten beschikbaar.

Arbeidsinspectie gaat RI&E oordelen

Een andere wijziging per 1 april 2011 is dat de Arbeidsinspectie voortaan bij bedrijven met maximaal 25 werknemers steeds de RI&E zal beoordelen. Voorheen gebeurde dat alleen in geval van een overtreding of tekortkoming. Daarnaast moeten werkgevers vanaf 1 april werknemers de mogelijkheid bieden de RI&E van het bedrijf in te zien. Dit dient mede ter vergroting van de betrokkenheid van werknemers bij het arbobeleid.

Vragen?

Heeft u vragen over de RI&E  ,neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.