Geen alcohol op de werkvloer

Na een blaastest bleek de werkneemster een alcoholpromillage te hebben. Diezelfde dag wordt de werkneemster op staande voet ontslagen. De kantonrechter vond onder meer relevant dat collega’s bij aanvang van de dienst geen alcohol bij werkneemster hadden geroken. De werkneemster stelde namelijk dat zij de nacht daarvoor een wake had gehad en daarbij een grote hoeveelheid alcohol had genuttigd. Verder werd de blaastest eerst zeven uur na aanvang van de dienst gedaan, zodat de gemeten percentages waarschijnlijk niet het gevolg zijn van alcoholgebruik vóór aanvang van de dienst. Een deskundige is evenwel niet geraadpleegd. Tenslotte was de werkneemster twee jaar eerder al gewaarschuwd dat het nuttigen van alcohol op het werk aanleiding is voor ontslag op staande voet. Het hof overwoog dat, ondanks het achtjarige onberispelijke dienstverband van de werkneemster en het verlies van haar oom, het ontslag op staande voet terecht was gegeven.

Vragen?

Heeft u vragen op het gebied van ontslag, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.