Arbeidsomstandighedenwet

Zo zal bij kleine werkgevers in veel gevallen niet meer een arbodienst ingeschakeld hoeven te worden voor het doen van de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Het wetsvoorstel biedt werknemers verder de mogelijkheid inzage te verkrijgen in de RI&E van hun werkgever. Dit ter bevordering van de betrokkenheid van werknemers bij het beleid van hun werkgever.

Wanneer deze wet in werking treedt is op dit moment nog niet bekend.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij het team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.