Vernieuwingen

Vanaf 1 januari 2010 zijn de verschillende regio’s voor UWV WERKbedrijf namelijk opnieuw ingedeeld. Op hoofdlijnen zijn de districten hetzelfde gebleven. Maar let op: een paar gemeenten zijn onder een nieuw district ondergebracht. Daarom adviseren wij om, voordat u overgaat tot indiening van een ontslagvergunningsaanvraag, eerst de website van UWV WERKbedrijf te raadplegen, dan wel contact met ons op te nemen.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanvragen van een ontslagvergunning via UWV WERKbedrijf, neemt u dan contact op met het team expertise Arbeid, medezeggenschap & mediation