Update

STECR heeft op 2 maart jl. een update uitgebracht van de Werkwijzer Arbeidsconflicten. De nieuwe werkwijzer gaat onder meer in op:

  • het verbreden van de doelgroepen waarvoor de Werkwijzer is geschreven;
  • de ‘hoor en wederhoor’-procedure; – de ‘interventieperiode’;
  • de inzet en actualisering van mediation;
  • de aandacht voor de verschillen in visie tussen bedrijfs- en verzekeringsarts;
  • actualisering wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Vragen?

De update is te bestellen via de homepage van STECR. Heeft u nog vragen over de STECR update, neemt u dan contact op met ons team arbeid, medezeggenschap en mediation.