tegengaan excessieve variabele beloningen

Het wetsvoorstel zal zien op het terugvorderen van bonussen van bestuurders (claw back) en de toetsing van het toekennen van bonussen aan bestuurders aan de redelijkheid en billijkheid. Deze bevoegdheden zijn momenteel ook neergelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code, maar een concrete wettelijke basis is gewenst. De toekomstige wet moet aan de raad van commissarissen een passend instrumentarium bieden om excessieve variabele beloningen van bestuurders tegen te gaan.

Naamloze vennootschappen

De wet zal waarschijnlijk in eerste instantie alleen zien op (open) naamloze vennootschappen en zal aan de Raad van Commissarissen (i) de aanpassingsbevoegdheid geven in het geval onverkorte uitbetaling van de bonus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en (ii) de terugvorderingsbevoegdheid (claw back) in het geval dat de uitbetaling is gebaseerd op onjuiste informatie.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel ,neemt u dan contact op met ons team arbeid, medezeggenschap en mediation.