Het verschilt per geval

 

 

Te denken valt aan vrachtladingen met aan bederf onderhevige goederen. Maar ook aan schade ten gevolge van werknemers die niet op hun werk kunnen verschijnen, omdat het vliegtuig niet kan vertrekken uit de verre (vakantie)bestemming. De schade in verband met niet gewerkte dagen kan fors oplopen. De vraag is of de werkgever daar iets tegen kan doen. De wet bepaalt dat een werknemer ook zijn recht op loon behoudt indien hij niet heeft kunnen werken door een oorzaak die in redelijkheid voor risico van werkgever dient te komen (artikel 7:628 lid 1 BW). Exceptionele risico’s, zoals overstroming, noodtoestand of oorlog komen soms wel en soms niet voor risico van werkgever. Of het niet kunnen werken als gevolg van de aswolk voor risico komt van de werkgever, dient aan de hand van alle omstandigheden te worden vastgesteld. Denkbaar is dat (een groot deel van) het risico voor de werknemer komt als hij niet kon terugkomen van een vakantiebestemming. Dat zal anders kunnen zijn als een werknemer niet kon terugkeren van een businesstrip. Het zal dus van geval tot geval moeten worden bekeken.

Vragen?

Heeft u vragen over uitzonderingen waar werkgevers niet naar werk kunnen komen, neemt u dan contact op met ons team arbeid, medezeggenschap en mediation.