Mogelijk risico

Het ging in die zaak om een zogenoemde voorovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar. Een voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Pas als de werknemer wordt opgeroepen ontstaat een arbeidsovereenkomst. Na afloop van het jaar werd de voorovereenkomst niet verlengd. Op dat moment was er echter al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan, omdat de werknemer iedere maand fulltime had gewerkt en dus meer dan drie keer was opgeroepen. De loonvordering van werknemer werd daarom toegewezen. Om dit risico te voorkomen is het beter om niet met voorovereenkomsten te werken. Laat u zich hierover goed adviseren.

Vragen?

heeft u vragen over het afsluiten van overeenkomsten, neemt u dan contact op met Renate Dijkstra, advocate in arbeid,medezeggenschap en mediation.