Informatief

In arbeidsovereenkomsten worden vaak standaardbepalingen opgenomen. Een nadeel hiervan is dat deze standaardbepalingen (vervelende en) onverwachte consequenties met zich mee kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan het overeenkomen van een te lange proeftijd. Het gevolg: een nietig proeftijdbeding. Een ander minder voor de hand liggend voorbeeld is het recht op 8% vakantietoeslag. Veel werkgevers en werknemers zijn onbekend met het feit dat er een wettelijk maximum geldt voor de hoogte van de vakantietoeslag. Als het salaris van de betreffende werknemer namelijk het minimumloon drie maal overschrijdt, dan is over deze overschrijding (wettelijk) geen vakantietoeslag verschuldigd. Is echter in de arbeidsovereenkomst de standaardbepaling opgenomen dat de werknemer recht heeft op 8% vakantietoeslag, dan geldt dit wettelijk maximum niet en zal dus 8% over het gehele salaris uitgekeerd moeten worden aan de betreffende werknemer. Arbeidsovereenkomsten zijn maatwerk, standaardbepalingen wellicht dus nog meer.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig met het opstellen van een arbeidsovereenkomst of wilt u uw bestaande arbeidsovereenkomst laten controleren op onvolkomenheden? De Clercq kan voor u het benodigde maatwerk leveren en u adviseren over verschillende facetten van de arbeidsovereenkomst.

Vragen?

Heeft u vragen over standaardbepalingen in arbeidsovereenkomsten ,neemt u dan contact op met ons team arbeid, medezeggenschap en mediation.