Ongeval op de weg

In casu betrof het een ingeleende die werkzaamheden uitvoerde voor de inlener. Hiervoor moest hij met drie andere werknemers dagelijks van Didam naar Amsterdam rijden in een door de inlener ter beschikking gesteld busje. Op enig moment, toen het busje door de ingeleende werd bestuurd, heeft op de terugweg een ongeval plaatsgevonden. De schade van de ingeleende was niet gedekt onder de WAM-verzekering van het busje. De werknemer spreekt de inlener aan en vordert vergoeding van zijn schade.

Oordeel

Het hof oordeelt dat de inlener haar zorgplicht heeft geschonden. De schending van de zorgplicht is zowel gelegen in de overschrijding van de maximaal toegelaten arbeidsduur als in het feit dat de inlener de ingeleende na een lange werkdag terug heeft laten rijden waardoor hij een lange en intensieve autorit moest maken, met alle risico’s op ongevallen en schade van dien. Daarbij komt dat de inlener zowel haar eigen werknemers als de ingeleende krachten aan voornoemde risico’s heeft blootgesteld zonder voor de bestuurder van het busje een passende verzekering af te sluiten. Deze omstandigheden leiden ertoe dat de inlener gehouden is de schade die de ingeleende als gevolg van dit ingeval lijdt, te vergoeden.

Advies

Als u gebruik maakt van inleners (bijvoorbeeld in de vorm van uitzendkrachten of detacheringen), is het van groot belang te bezien of u voor deze inlener de benodigde verzekeringen hebt afgesloten. Mocht u hierover advies willen inwinnen, is dit uiteraard mogelijk bij De Clercq.

Vragen?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid bij verkeersongevallen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.