Algemeen bekend

Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat werkgevers in zijn algemeenheid niet verplicht zijn om werknemers te waarschuwen tegen de gevaren van het gebruik van de mobiele telefoon op de werkvloer. De gevaren, die verband houden met het verlies aan concentratie en van aandacht voor de omgeving zijn immers algemeen bekend.

Situationele aanname

In deze zaak was er in de productieomgeving veel lawaai. Om die reden neemt het Hof aan dat het voeren van een telefoongesprek meer concentratie vergt dan in een – relatief – stille omgeving. Aangetoond wordt geacht dat aan het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de (specifieke) werkzaamheden (productie van betonelementen) extra gevaren verbonden zijn.

Oordeel

Het Hof oordeelt dat de werkgever in deze kwestie haar werknemer had behoren te instrueren ten aanzien van het gebruik van de mobiele telefoon. Door het nalaten van het geven van deze instructies is werkgever in haar zorgplicht jegens de werknemer tekortgeschoten en om die reden is werkgever aansprakelijk voor de door werknemer opgelopen schade.

Advies

In dit licht is het goed om na te gaan of (mobiel)bellen binnen uw bedrijf extra gevaren met zich mee zou kunnen brengen. Indien dit het geval zou kunnen zijn, doet u als werkgever er goed aan om uw werknemers hierop te attenderen en hen te instrueren. Bijvoorbeeld door duidelijk beleid hieromtrent op te nemen in uw bedrijfsreglement.

Vragen?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid bij verkeersongevallen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.