Eisen voor vergunning

Voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië geldt, in afwijking van de andere EU-landen, nog geen vrij verkeer van werknemers. Dit betekent dat de werkgever, net als voor andere werknemers waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt, een tewerkstellingsvergunning bij het UWV moet aanvragen alvorens de werknemer aan de slag kan. De aanvraag van een dergelijke vergunning gaat echter gepaard met een aantal vereisten. Zo zal de werkgever in eerste instantie moeten proberen de vacature met een Nederlandse of Europese werknemer te vullen. Ook is de werkgever verplicht voor huisvesting van de vreemdeling zorg te dragen.

Advies

Let er goed op dat u over de juiste (identiteits)documenten beschikt. Dit voorkomt een hoge boete van de Arbeidsinspectie. Heeft u vragen over het tewerkstellen van een buitenlandse werknemer, neem dan gerust contact met ons team Arbeid & Vreemdelingen op.

Vragen?

Heeft u vragen over de regels rondom seizoensarbeiders, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.