4 weken voor ieder

Door dit wetsvoorstel krijgen langdurig zieke werknemers recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Nu bouwen langdurig zieke werknemers in Nederland minder vakantiedagen op. De wijziging is het gevolg van uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. In de zaak Schultz-Hoff/Stringer/Pereda heeft het HvJEG artikel 7 van de Richtlijn 2003/88/EG zo uitgelegd dat het recht op een jaarlijkse vakantie van vier weken met behoud van loon toekomt aan alle werknemers, ongeacht hun gezondheidssituatie.

Niet opsparen

Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen (20 dagen bij een fulltime baan) binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Achterliggende gedachte daarbij is dat het te lang uitstellen van de vakantie de veiligheid en gezondheid in gevaar kan brengen. Extra vakantiedagen vallen buiten deze nieuwe regeling. De vervaltermijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. In onderling overleg kunnen werkgever en werknemer besluiten de vervaltermijn te verlengen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel van vakantiedagen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.