Methode toepassen

Onlangs heeft Arbo Unie bij een reorganisatie de zogenaamde Stoelendans methode toegepast. De bedoeling daarvan is een kwaliteitsslag te maken door boven een aantal gelijksoortige functies een minder groot aantal nieuwe functies te creëren en daar iedereen op te laten solliciteren. Een werkgever kan dan zelf bepalen wie voor die hogere functie in aanmerking komt, terwijl de niet geschikt bevonden werknemers langs de weg van een reorganisatie moeten afvloeien.

Problemen bij de methode

Een probleem bij toepassing van de Stoelendans methode is dat een werkgever de beste werknemers kan uitkiezen, terwijl dat nu juist de bedoeling van een reorganisatie niet is. Het arbeidsrecht in Nederland verzet zich tegen een dergelijke selectie. Uiteraard kan en mag een kantonrechter zich niet bemoeien met een reorganisatie op zichzelf, want dat is voorbehouden aan de ondernemer, maar de spelregels die gelden moeten wel in acht worden genomen. De kantonrechter Almelo oordeelde dat door Arbo Unie de spelregels niet acht waren genomen. De reden was dat de nieuw gecreëerde functies heel dicht tegen de oude functies lagen, zodat er nauwelijks nog sprake was van een nieuwe functie. Onder die omstandigheden achtte de kantonrechter het onjuist dat de Stoelendans methode werd toegepast.

Vragen?

Heeft u vragen over de stoelendans methode, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.