De zaak

In deze zaak had een Duitse schoonmaakster bezwaar gemaakt tegen automatische beëindiging van haar arbeidsovereenkomst op haar 65ste, omdat dit volgens haar leeftijdsdiscriminatie zou zijn. Het Europees Hof heeft aangegeven dat dergelijke clausules in arbeidsovereenkomsten juist zorgen voor evenwichtige arbeidsverhoudingen. Aan de ene kant krijgen werknemers een zekere arbeidsstabiliteit en vooruitzicht op een pensioen. Aan de andere kant bieden dergelijke clausules werkgevers een zekere flexibiliteit in het personeelsbeheer. Deze doelen moeten volgens het Europese Hof worden aangemerkt als rechtvaardiging voor een verschillende behandeling op grond van leeftijd, zodat geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie.

Vragen?

heeft u vragen over pensioenontslag, neemt u dan contact op met Renate Dijkstra, advocate in arbeid,medezeggenschap en mediation.