Hof van justitie informeert

Diverse werknemers van Heineken Nederlands Beheer B.V. (HNB) verrichtten cateringwerkzaamheden op detacheringsbasis bij Heineken Nederland B.V, eveneens een vennootschap van het Heineken-concern. Op 1 maart 2005 zijn de cateringactiviteiten door Heineken Nederland B.V. overgedragen aan Albron en is één van de werknemers die voorheen bij HNB in dienst was, bij Albron in dienst getreden. De betreffende werknemer en FNV zijn een procedure gestart tegen Albron. Zij vorderen in deze procedure onder andere toepassing van de arbeidsvoorwaarden zoals die bij HNB golden, en stellen zich op het standpunt dat sprake is van een overgang van onderneming. Het Gerechtshof Amsterdam heeft hierop prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie om te achterhalen of er in een dergelijk geval sprake kan zijn van een overgang van onderneming, ondanks het feit dat Heineken Nederland B.V. niet de formele werkgever is van de betreffende werknemer.

Sprake van overgang

Het Hof van Justitie oordeelt dat er in dit geval sprake is van een overgang van onderneming. Alhoewel Heineken Nederland B.V. niet de contractuele werkgever is, is zij (binnen het concern) wel verantwoordelijk voor de leiding van de overgedragen activiteiten. Heineken Nederland B.V. kan dan ook worden beschouwd als “vervreemder” in de zin van de richtlijn overgang van onderneming.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.