Agressie en geweld

De overvalcijfers van de afgelopen jaren zijn aanleiding om te bekijken of werkgevers hun medewerkers genoeg beschermen tegen overvallers en gewelddadige klanten. In het jaarplan van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat dan ook dat de Arbeidsinspectie volgend jaar extra aandacht gaat besteden aan agressie en geweld tegen werknemers.

Vragen?

Mocht u als werkgever of werknemer meer informatie willen ontvangen over de rechten en plichten met betrekking tot het voorkomen van geweld tegen werknemers, of heeft u vragen is dit uiteraard mogelijk bij de Clercq. Neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.