Terugwerkende kracht

Hoewel de flexibilisering op de arbeidsmarkt juist toeneemt als gevolg waarvan het belang van harmonisering van arbeidsvoorwaarden van flexibele krachten met vaste krachten steeds groter wordt, lijkt dit besluit het tegenovergestelde te bereiken.

Payroll cao

De payroll cao is in 2006 gesloten met het oog op voorkoming van een verslechtering van de positie van payrollwerknemers ten opzichte van vaste werknemers. Werkgevers die de werving en selectie alsmede het juridische werkgeverschap willen uitbesteden teneinde meer flexibel arbeidskrachten te kunnen inzetten, zetten payrollwerknemers in waarbij de arbeidsvoorwaarden uit de payroll cao gelden. De bonden zijn echter van mening dat de cao er juist toe leidt dat werknemers minder wordt geboden dan vaste werknemers. Een dergelijke tweedeling achten de bonden niet gewenst.
De vraag is of deze opzegging de flexibilisering van de arbeidsmarkt niet zal tegenwerken en de arbeidsmarkt verder op slot zet.

Vragen?

Heeft u vragen over de payroll cao , neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.