Concluderend

Dit betekent dat de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en de Kennismigrantenregeling op onderdelen zullen worden aangepast. Het uitgangspunt van deze wijziging is dat in Nederland en Europa voldoende arbeidsaanbod beschikbaar is. Er is veel werkloosheid in Nederland terwijl er nog relatief veel tewerkstellingsvergunningen worden verleend, zo meent het kabinet. Het UWV zal bij de aanvragen van werkgevers eerst onderzoeken of de werkgever voldoende heeft onderzocht of er in Nederland of Europa geen werknemers zijn die het werk kunnen doen. Daarnaast zal het UWV strenger controleren op het salaris dat aan de buitenlandse werknemer wordt betaald. Een goede voorbereiding van de aanvraag is derhalve noodzakelijk. Vanaf 1 juli 2011 zullen de aangescherpte regels worden toegepast.

Vragen?

 

Heeft u vragen over de verscherping van de tewerkstellingsvergunningen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.