Casus

In deze zaak was de betrokkene eerst per 1 mei 2008 gedurende één jaar via een uitzendbureau in dienst geweest als Parkeercontroleur bij het dienstonderdeel Parkeren van de dienst Stadsbeheer van de Gemeente Den Haag. Vervolgens is hij als ambtenaar in dezelfde functie tijdelijk aangesteld, welke aanstelling vervolgens tot 1 mei 2010 is verlengd. Volgens de gemeente Den Haag moet de tijdelijke aanstelling als van rechtswege beëindigd worden beschouwd. Echter, de rechtbank is met de ambtenaar eens dat de uitzendovereenkomst dient te worden meegeteld in de keten van aanstellingen, zoals is bepaald in het Arbeidsvoorwaardenreglement van de Gemeente Den Haag (ARG). Volgens de rechtbank is het uitgangspunt dat ook de gemeente als ambtelijk werkgever zich bij zijn aanstellingsbeleid een goed werkgever moet tonen. Gelet op de aard en inhoud van de door de ambtenaar verrichte werkzaamheden ziet de rechtbank aanleiding om voor de toepassing van het ARG de uitzendovereenkomst gelijk te stellen met een tijdelijke aanstelling. Dit betekent dat op 1 mei 2010 sprake was van een vaste aanstelling en dat aldus het dienstverband niet van rechtswege had kunnen worden beëindigd. (Bron: TAR 2011/51)

Vragen?

 

Heeft u vragen over uitzendovereenkomsten, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.