Meestal geen inkomensgat

In veel arbeidsovereenkomsten is bepaald dat deze eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Werknemers die een contract hebben met deze formulering zullen een aantal dagen langer bij hun werkgever in dienst blijven en de werkgever zal langer loon doorbetalen. Voor werknemers ontstaat geen inkomensgat tussen einde loon en begin AOW.

Te bepalen door werkgever

In andere arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat deze eindigt op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 wordt. Werknemers die later in de maand jarig zijn, kunnen in een inkomensgat vallen: geen salaris en geen AOW. In zijn memorie van toelichting heeft de minister opgemerkt, dat hij dit een onderwerp vindt dat tussen werkgever en werknemer moet worden geregeld. Er is geen overgangsrecht geformuleerd voor dergelijke situaties.

 

Advies

Wij raden werkgevers aan om de huidige arbeidsovereenkomsten na te lopen op de formulering van het leeftijdsontslag en de modellen voor de toekomst, indien nodig, aan te passen. Besteed daarbij ook alvast aandacht aan de leeftijd van 65. De AOW-leeftijd zal immers vanaf 2020 verder opschuiven.

Vragen?

Heeft u vragen over de werking van de AOW vanaf verjaardag, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.