Beter combineerbaar

Om werk en zorg nog beter met elkaar te kunnen combineren, wil minister Kamp diverse verlofregelingen uitbreiden. Voor werknemers zal het makkelijker worden ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer hoeft voortaan niet langer ten minste één jaar in dienst te zijn. Daarbij wordt elke gewenste wijze van opnemen mogelijk, mits geen zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever in het geding zijn. Bij het langdurend en kortdurend zorgverlof wordt het mogelijk om voor alle huisgenoten verlof op te nemen. Nu kan alleen voor de partner, kind, vader of moeder verlof worden opgenomen. Als de nieuwe wet is ingevoerd is zorgverlof ook opneembaar voor andere inwonende familieleden en inwonende vrienden.

word vervolgd

Tot slot wordt het bevallingsverlof verlengd voor het geval de baby direct of kort na de bevalling opgenomen wordt in het ziekenhuis en moeder en kind daardoor minder dan 10 weken samen thuis hebben kunnen doorbrengen. Het wetsvoorstel dient nog in de Tweede Kamer en vervolgens in de Eerste Kamer behandeld te worden. Zodra meer bekend is, zullen wij dit op onze website melden.

Vragen?

Heeft u vragen rondom verlof, neemt u dan contact op met ons team  Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.