Toets

Al in februari dit jaar kondigde Minister Leers aan de kennismigrantenregeling aan te scherpen. Per 19 juni 2011 is er dan ook naast het salariscriterium een toets marktconformiteit ingevoerd. Met die toets wordt het mogelijk om de aanvraag om een verblijfsvergunning af te wijzen als het overeengekomen loon niet marktconform is. De IND vraagt het UWV WERKbedrijf hierover advies, dat vervolgens de basis vormt voor het besluit over de afgifte van een verblijfsvergunning.

Salaris

Een “marktconform” salaris is in een markt van schaarste evenwel aan verandering onderhevig. In het Financieel Dagblad van 22 augustus jl. worden namens de brancheorganisatie voor de technologie FME dan ook zorgen geuit over deze aanscherping van de kennismigrantenregeling. Volgens FME zal deze aanscherping er zelfs toe kunnen leiden dat normale transfers binnen concernverband voor internationaal opererende bedrijven lastiger worden.

(Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/02/16/minister-leers-kennismigrantenregeling-alleen-voor-echte-kennismigrant.html)

Vragen?

Heeft u vragen over de kennismigrantenregeling , neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.