Meldingsplicht

Nu kan een werkgever de meldingsplicht bij een collectief ontslag nog ontduiken als hij met een aantal personeelsleden een beëindigingsovereenkomst sluit, waardoor het aantal ontslagen via UWV WERKbedrijf of de kantonrechter minder dan 20 bedraagt. Omdat het volgens minister Kamp (SZW) ongewenst is dat werkgevers calculerend gebruik maken van de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden te beëindigen, wil hij de Wmco wijzigen en de beëindigingsovereenkomst gelijkstellen met de ontslagroutes via UWV WERKbedrijf en de kantonrechter. Een beëindigingovereenkomst is dan niet geldig, als blijkt dat er eigenlijk sprake was van collectief ontslag, waarvoor een meldingsplicht geldt. Werkgevers die de meldingsplicht niet nakomen, krijgen een sanctie opgelegd.

Vragen?

Heeft u vragen rondom ontslag, neemt u contact op met Barbara van Dam, paralegal.