Uitzendrechten en decoderkaarten

FAPL, de beheerder van de Premier League, verkoopt aan omroepen het exclusief recht om wedstrijden te mogen uitzenden. Hierbij moet elke omroep wel een licentieovereenkomst met FAPL sluiten, waarin de omroep zich verbindt om deze uitzendingen te coderen en deze codes alleen te verlenen aan abonnees van eigen staat. Het is de omroep dus verboden om decoderkaarten te verkopen aan personen van een andere staat. Er zijn echter vele horecagelegenheden in het Verenigd Koninkrijk die een decoderkaart kopen van een handelaar in Griekenland. Hiermee kunnen ze goedkoper wedstrijden vertonen. FAPL is van mening dat dergelijke activiteiten afbreuk doen aan de exclusiviteit van de televisie uitzendrechten.

Decoderkaarten verbieden in strijd met EU

Het Hof stelt vast dat een nationale wettelijke regeling die verbiedt buitenlandse decoderkaarten in te voeren, te verkopen of te gebruiken in strijd is met de EU wetgeving, namelijk de vrijheid van dienstverrichting. De stelling van FAPL dat ze de intellectuele eigendomsrechten beschermen, wordt verworpen door het hof. Het Hof wijst erop dat FAPL geen auteursrechten op de wedstrijden van de Premier League heeft, aangezien sportwedstrijden niet kunnen worden aangemerkt als een eigen intellectuele schepping van een auteur. Voor de EU bewoner betekent dit dat deze nu een decoderkaart mag kopen uit een land naar keuze. Voor FAPL betekent het dat ze geen licentieovereenkomsten mogen tekenen met daarin landelijke beperking voor de verkoop van decoderkaarten.

Concluderend

Ten slotte oordeelt het Hof dat op enkele “beschermde werken” wel auteursrecht rust. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de openingsvideo, de vooraf opgenomen filmpjes met hoogtepunten van recente wedstrijden en bepaalde grafische afbeeldingen. Om deze beschermde werken in het openbaar te vertonen heb je dus wel toestemming nodig van de auteur. Horecagelegenheden die de wedstrijden willen blijven vertonen, moeten dus de televisie uit houden tot de live uitzending van de wedstrijd begint. Aangezien de beelden van onze Nederlandse Eredivisie waarschijnlijk minder populair zijn dan de beelden van de Engelse Premier League, zal deze uitspraak niet veel effect hebben voor Nederland

Vragen?

Heeft u vragen over licenties en uitzendrechten, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.