Kans niet gegrepen

Achteraf blijkt dat werknemer in detentie heeft gezeten wegens drugssmokkel en het exploiteren van een wietkwekerij. Werkgever laat werknemer toch toe tot het werk en probeert de arbeidsverhouding te hervatten. Dit lukt niet en de werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Oordeel

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter kent geen vergoeding toe. Werkgever kan namelijk geen verwijt worden gemaakt, aangezien hij werknemer niet direct de deur heeft gewezen, maar eerst nog met hem in gesprek is gegaan om te kijken of de arbeidsverhouding toch kan worden hervat na zes maanden detentie. Die kans heeft werknemer niet benut, want hij heeft zich eisend en bedreigend opgesteld. De kantonrechter meent dan ook dat het volledig aan de werknemer te wijten is dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Vragen?

Heeft u vragen over arbeidsovereenkomsten, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.