Voornemen positief ontvangen

Er zal een document voor webwinkels worden opgesteld aan de hand waarvan zij zich beter zullen kunnen beveiligen. Om voor certificering in aanmerking te komen, zal via een audit een toets moeten worden afgelegd. De werkgroep Fraude en Veiligheid zal hiertoe een voorstel formuleren. Directeur Jongen van Thuiswinkel Waarborg ziet hier echter ook een rol voor de overheid weggelegd en wil hierover ook overleggen met toezichthouders als OPTA en CBP. HCC (de grootste vereniging van computergebruikers) heeft dit voornemen van ThuisWinkel.org positief ontvangen. Net als HCC zullen wij deze ontwikkeling op de voet volgen. Via onze website houden wij u geïnformeerd.

Vragen?

Heeft u vragen over de eisen rondom keurmerken, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht